Temçev Grup; dört şirketten oluşan ve yatırımcıların çevre ile ilgili bütün iş ve işlemlerini tek çatı altında çözüme kavuşturan mühendislik topluluğudur. Temçev Grup Şirketleri ve almış oldukları yetki belgeleri;

 

 

Temçev Mühendislik Müşavirlik Arıtma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

-Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

-Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (O.S.G.B.) Yetki Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

-ISO 9001:2008 Belgesi

-ISO 14001:2004 Belgesi

-OHSAS 18001:2007 Belgesi

-Büro Tescil Belgesi (Çevre Mühendisleri Odası)

 

 

Temlab Çevre Analiz Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. Şti.

- Akreditasyon Sertifikası (Çevre ve İSG Ölçümleri)(Türk Akreditasyon Kurumu)

-Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

-İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlik Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

 

 

Temçed Danışmanlık Mühendislik ve Atık Yönetimi San. ve Tic. Ltd. Şti. dir.

-Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yeterlik Belgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

 

 

Temçev Grup bünyesinde çeşitli meslek dallarından olmak üzere 50 kişiden fazla personel ile hizmetlerini sürdürmektedir. Bünyesinde bulunan meslek dallarının bir kısmı aşağıdaki gibidir.

-Çevre Mühendisliği

-Makine Mühendisliği

-Jeoloji Mühendisliği

-Kimya Mühendisliği

-Doktor

-Biyolog

-Kimyager

-İktisat, İşletme

-Makine Teknikeri

-Maliye

 

 

Temçev Mühendislik ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip deneyimli ve lider bir kuruluştur.

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

 

Kalite yönetim sistemimizi çözüm önerdiğimiz yatırımcıların memnuniyetini sağlayabilmek amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

-Kalite ve hizmetimizin sürekliliği

-Uzman ve deneyimli kadro ile çalışma

-Bilimsel ve teknolojik üstünlük

-Ulusal ve Uluslararası standart ve kurallara uygunluk

-Etkin proje ve kaynak yönetimi

-Hızlı ve zamanında hizmet

-Projelerin ilk seferde, doğru ve hatasız gerçekleştirilmesi

-Uygun maliyetli rasyonel ve pratik çözümler

-Halk ve çevre sağlığına duyarlılık

-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına uyma ve etkinliğini sürekli iyileştirme

 

 

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

 

Temçev; çevre, iş sağlığı ve güvenliği yöntemlerini faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş ve aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

-Yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uyum

-Sürekli eğitimlerle tüm personelin sağlık, güvenlik ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi

-Sürekli gelişme ve iyileştirme

-Yüksek standartlı sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi

-Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takip edilmesi

-Uygun kaynak kullanımı

-İşçi sağlığı ve İş Güvenliğini en üst seviyede tutarak, çevreye uyumlu teknolojilerin kullanılması

-Çevre kirliliğini önleme yöntemlerinin kullanılması

-Risk değerlendirmeleri yapılarak tehlike ve kazalar için önlem alınması

-Çalışanların sağlık ve güvenliklerine önem verilmesi

-Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi değerlerini tüm şirket içinde kurumsallaştırılması

-Doğal kaynakları koruyarak hava kirliliğini ve atıklarımızı azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması

Eskişehir Web Tasarım